Menu
Barça

Sách: "Barça - con đường trở thành đội bóng vĩ đại nhất thế giới".  

Dịch giảOleguer

 

 

Sách: "Nỗi ghê sợ và mối thù kinh điển: Barcelona vs Real Madrid". 

Dịch giảMinh Thuận