Menu

Điều hành

Nhóm điều hành và phát triển trang tin Cộng đồng

Filter
Display # 
Name Position
Nguyễn Văn Bằng Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Đỗ Thái Sơn Phó Chủ tịch (phụ trách đối nội).
Lê Thùy Mai Phó Chủ tịch (phụ trách đối ngoại)
Lê Quốc Vinh Phó Chủ tịch (phụ trách phát triển phong trào)